HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA (HKG)


Zer da? Zertan datza?

escribir2.jpg hablar2.jpg leer2.jpg lengua_mariposas.jpg comprension_oral.jpg
Atal hau Hizkuntza Komunikaziorako Gaitasuna zer den eta arloekin duen lotura ulertzeko baliogarria izan daiteke.


1.-HKG: LHrako Marko orokorra.
Gaitasunaren ezaugarriak, orientabide metodologikoak, ebaluaziorako orientabideak, material didaktikoa, bibliografia
2.- Arloen eta jakintzagaien ekarpenak Oinarrizko Gaitasunak garatzen laguntzeko (Berritzegune Nagusia)
3.-Hizkuntza Komunikaziorako Gaitasuna: eskolan nola bideratu
Gaitasun hau zertan datza? eskolako testuinguruan hizkuntza zertarako erabiltzen dugu? arloekin, nola dago lotuta?...4.-HKG eta arloetako curriculuma
Jarduera: LHko 2. zikloko arlo batzuen ebaluazio irizpideen hausnarketa.
Matematika, Ingurune, Arte eta Gorputz Heziketaren ebaluazio irizpide eta adierazleetan Hizkuntza gaitasunarekin lotura handiena dutenak bilatu.
Matematika
Natura, Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezaguera
Artea
Gorputz Heziketa
Erantzunak
5.- El proyecto lingüístico de centro Fernando Trujillo Universidad de Granada